TH EN
 • Address King Mongkut's University of
  Technology North Bangkok
  1518 Pracharat 1 Road,
  Wongsawang, Bangsue,
  Bangkok 10800 Thailand.
 • Tel 02 555-2000
  ต่อ 4802-4
 • TH EN
page-news News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรม

29-04-2021
ประกาศข้อปฏิบัติและแนวทางการสอบภาค 2/2563 วิชาเคมีบริการ
14-09-2020
ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM)
19-08-2020
ประชุมงานวิจัยร่วมกับหน่วยวิจัยทหาร
02-08-2020
ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
24-07-2020
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
23-07-2020
หลักสูตรปริญญาโท ได้เปิดแขนงวิชาใหม่ คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม