TH EN
  • Address 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
    แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
    กรุงเทพฯ 10800
  • Tel 02 555-2000
    ต่อ 4802-4
  • TH EN
page-news ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

10-08-2022
เราต้องการคุณ! เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
03-01-2022
ช่องทางการติดต่อวิชาเรียน วิชาเคมีอุตสาหกรรม 2/2564
15-12-2021
แนะนำอาจารย์ใหม่ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
28-10-2021
ห้องสอบออนไลน์การสอบปลายภาคทุกวิชา 1/2564
25-10-2021
ห้องสอบออนไลน์วิชา Chemistry for Engineers และ วิชา Chemistry for Scientists วันที่ 1 พย 2564
29-04-2021
ประกาศข้อปฏิบัติและแนวทางการสอบภาค 2/2563 วิชาเคมีบริการ
02-08-2020
ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
24-07-2020
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
23-07-2020
หลักสูตรปริญญาโท ได้เปิดแขนงวิชาใหม่ คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม