TH EN
  • Address 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
    แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
    กรุงเทพฯ 10800
  • Tel 02 555-2000
    ต่อ 4802-4
  • TH EN
page-news ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

13-07-2021
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29-04-2021
ประกาศข้อปฏิบัติและแนวทางการสอบภาค 2/2563 วิชาเคมีบริการ
14-09-2020
ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM)
19-08-2020
ประชุมงานวิจัยร่วมกับหน่วยวิจัยทหาร
02-08-2020
ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
24-07-2020
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
23-07-2020
หลักสูตรปริญญาโท ได้เปิดแขนงวิชาใหม่ คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม