บริการวิชาการ

ดาวน์โหลด

 

เครื่องมือ อัตราค่าบริการ ผู้รับผิดชอบ
AA

Atomic absorption spectrophotometer (AAS)

ยี่ห้อ Analytik jena รุ่น ContrAA300
Air/C2H2
N2O/C2H2

100-125 บาท/ตัวอย่าง สัมพันธ์ สร้อยกล่อม
extruder

Chill-roll cast film extruder

ยี่ห้อ Labtech รุ่น LE25-30/C
Single-screw Extruder with T-flat Die
Maximum temperature 300 C

1000 บาท/ชั่วโมง ถิระ เพชรกำบังภัย

Compression molding machine

ยี่ห้อ Labtech รุ่น LP-20
Maximum temperature 300 C

300 บาท/ชั่วโมง ถิระ เพชรกำบังภัย
Contact angle

Contact angle tester

ยี่ห้อ Dataphysics Instruments GmbH รุ่น OCA15plus
6X Parfocal zoom lens

300 บาท/ตัวอย่าง สัมพันธ์ สร้อยกล่อม
DSC

Differential Scanning Calorimeter (DSC)

ยี่ห้อ TA Instruments รุ่น 2910
ช่วงอุณหภูมิทดสอบ 35-350 C
Heating rate 10 C/min

800 บาทต่อตัวอย่าง สุราณี อโณทัยรุ่งรัตน์
FTIR

FTIR spectrometer (Perkin)

ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Spectrum2000
4000 – 400 cm-1

550 บาท/ตัวอย่าง ปราณี ปรีชา
Melt flow

Melt flow indexer (MFI)

ยี่ห้อ Kayeness รุ่น 7053
Maximum temperature 300 C

500 บาท/ตัวอย่าง ถิระ เพชรกำบังภัย
OM

Polarized optical microscope (OM)

ยี่ห้อ Olympus รุ่น BH2-UMA
Magnification 50-1000X (5X, 10X, 20X, 50X, 100X objective lens)
กล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ Olympus รุ่น E3300

300 บาท/ตัวอย่าง สัมพันธ์ สร้อยกล่อม
BET

Surface area and pore size analyzer (BET method)

ยี่ห้อ Bel Japan, Inc. รุ่น BELSORP-mini with BELPREP-flow
Pretreatment: Maximum temperature 500 C

3000 บาท/ตัวอย่าง สุราณี อโณทัยรุ่งรัตน์
Twin screw extruder

Twin-screw extruder

ยี่ห้อ Thermo Scientific
รุ่น Prism TSE 16 TC Maximum temperature 300 C

1000 บาท/ชั่วโมง ถิระ เพชรกำบังภัย
two roll mill

Two-roll mill

ยี่ห้อ Labtech รุ่น LRM 110
Maximum temperature 300 C

300 บาท/ชั่วโมง ถิระ เพชรกำบังภัย
Universal testing

Universal Testing Machine (Tensile/flexural tester)

ยี่ห้อ Tinius Olsen รุ่น H5K-T0327)
ASTM D638/ASTM D882
ขนาด Load cell ที่ให้บริการ 500 N และ 5000 N

500 บาทต่อตัวอย่าง สัมพันธ์ สร้อยกล่อม
XRF

X-ray fluorescence spectrometer (XRF)

ยี่ห้อ Oxford รุ่น ED 2000
Quality analysis: Na-U except Ag
Quantitative analysis: %

1000 บาท/ตัวอย่าง สัมพันธ์ สร้อยกล่อม